OSOBNÉ poradenstvo

Individuálne poradenstvo (koučing) predstavuje sedenie formou rozhovoru s certifikovaným  koučom, v rozsahu 60 – 90 min.. Koučingové sedenie je vysoko dôverné, s dôrazom na mlčanlivosť kouča. V rámci sedenia sa venujete vašej téme a pracujete na dosiahnutí vami stanoveného cieľa, želaného stavu, či snov.

Osobné poradenstvo

VZŤAHOVÉ poradenstvo

Partnerské poradenstvo je „neinvazívna“ a efektívna metóda, ktorej cieľom je dať jednému alebo obom členom páru priestor a čas na vyjadrenie svojho názoru, postoja a myšlienok. Neutrálny priestor a neutrálna tretia strana, osoba kouča, napomáhajú k nájdeniu riešenia, ktoré bude akceptovateľné pre obe strany.

Vzťahové poradenstvo

Novinka: možnosť online konzultácie

Úvodná konzultácia 30 min. GRÁTIS

Poradenstvo PRE FIRMY

Špeciálna ponuka pre firmy, ktoré môžu pomocou tohto typu poradenstva  ozvláštniť a spestriť ponuku svojich sociálnych benefitov. Zabezpečte svojim zamestnancom dostatok energie, sebavedomie, zvýšenú výkonnosť a celkový pocit spokojnosti človeka so sebou samým. Ide o preventívnu starostlivosti o duševné zdravie človeka, psychohygiene – hygiene duše.

Rodičovské poradenstvo (koučing pre deti)

Koučing je metóda, ktorá pomáha deťom maximálne využiť ich potenciál. Je to filozofia, zmena myslenia, prístupov a postojov, ktorá ich posilňuje. V procese koučovania si deti uvedomia rozsah svojich schopností, ako aj limitov, aby ich mohli ľahšie prekročiť a zvýšiť tak svoju efektívnosť. Koučing deťom pomáha zefektívniť aj ich edukáciu.

Rodičovské poradenstvo

  Osobné poradenstvo

ASTRO koučing

Astro-koučing je moderná a veľmi efektívna metóda riešenia problémov, ktorá vám pomôže nájsť v sebe silu, schopnosť, odvahu, motiváciu a dobro. Počas koučingu máte priestor na objavenie vášho vlastného riešenia, pretože len vlastné riešenie má silu naozaj veci riešiť.

Pracujem s dospelými, dospievajúcimi a veľmi rada aj s deťmi.

Na konzultácii sa Vám vytvorí individuálny, neutrálny priestor, kde nie ste súdený ani hodnotený. Ste prijatý taký aký ste. Budem s Vami hovoriť zrozumiteľným, prirodzeným jazykom. Obsah nášho rozhovoru zostane len medzi nami. Stretnutie a rozhovor s každým z Vás je individuálna záležitosť.

Dôkladne vypracujem hĺbkovú analýzu s cieľom odhaliť zdroj problému a nájsť riešenie. Ide o  psychologickú astrológiu zameranú na sebapoznanie,  uvedomenie si svojich pnutí a vlastného potenciálu. Sami seba často nepoznáme a sme prekvapení, ako nás vidia druhí. Pozrime sa na seba očami tých druhých, je to zaujímavý pohľad. Rozvíjame sa, ak si seba-samého uvedomujeme…

"Viem, že každý z nás má v sebe odpovede na svoje otázky aj na zložité životné situácie.
Len ich treba nájsť."

Kedy má zmysel ASTRO koučing?

 • mám pocit, že stojím na mieste, stratil som životnú radosť, nerozvíjam sa
 • potrebujem nájsť pochopenie pre povahu a správanie svojich blízkych, rodičov, detí, súrodencov a priateľov
 • som nespokojný/á v partnerskom vzťahu alebo žiadny nemám, hoci sa snažím ako môžem
 • nechápem svoje dieťa a je mi to tak dôležité
 • kríza stredného veku (alebo iného veku) – potrebujem podporiť seba-rozvoj
 • v mojom živote sa deje niečo výnimočné a potrebujem tomu porozumieť
 • zdá sa mi, že som v situácii, ktorá nemá riešenia, či žiadne nie je dosť dobré
 • životná križovatka – dôležité životné rozhodnutie – získate iné uhly pohľadu

Astrológia

Martina Vlčková

"Roky introspekcie, skúmania a bádania o ľudskom tele a duši ma priviedli k štúdiu astrológie. Systém, presnosť a hlavne poňatie astrológie ako vednej disciplíny určilo moje profesionálne smerovanie. Mojím cieľom je sprostredkovanie týchto zmysluplných vedomosti iným. Je to efektívne a funkčné.
Ide o pochopenie seba samého, pochopenie svojho blízkeho človeka či už partnera, rodiča, súrodenca, priateľa alebo dieťaťa. Môžeme si uvedomiť ľahkosť bytia v tom, že nemusíme nikoho meniť, iba ho pochopiť. Pochopenie prichádza na základe adekvátnych myšlienkových obrazov a vnemov."

... podobne ako vo hviezdach ...

Astrológia spája prvky matematiky, fyziky, astronómie a ďalších disciplín. Nejedná sa o „veštenie z vody“, ale o analýzu a syntézu reálnych dát, ktoré možno overiť spätne.

Počiatky astrológie  sa datujú až 4000 rokov p.n.l.. Až do začiatku 20. storočia bola astrológia súčasťou vedeckého odboru astronómie.

Kde ma nájdete?

Sama Chalúpku 2256/1,
955 01  Topoľčany
(v uličke vedľa Sociálnej poisťovne)

Kontakt:  0917 782 395
E-mail: martina@ens.sk

Otváracia doba:
Pon – Pia /9:00 – 15:00 hod./
Vopred sa ohláste telefonicky, ďakujem.

Často kladené otázky

1. Čo potrebujem na poradenstvo?

Na výpočet astro-grafiky je potrebný radix narodenia:

 • deň, mesiac, rok
 • miesto narodenia
 • čas narodenia

2. Ako dlho trvá konzultácia?

Zvyčajne 1,5 hodiny.

3. Kde prebieha konzultácia?

Konzultácia prebieha osobne v mojej praxi v Topoľčanoch, tiež možnosť konzultácie online.

Menu