Rodičovské poradenstvo

Ako si zakúpiť koučing?

  1. Ak ste si vybrali konzultáciu, ktorú požadujete, stlačte „kúpiť“.
  2. Vyplňte objednávkový formulár, odošlite.
  3. Spätne Vám príde správa na Váš e-mailový účet o prijatí objednávky.
  4. Následne vykonajte úhradu bankovým prevodom na účet:

IBAN: SK34 0200 0000 0013 6822 5851

Do správy pre odosielateľa (alebo ako variabilný symbol) uveďte Vaše meno, aby sa tým urýchlilo vybavenie Vašej objednávky.

Po pripísaní finančných prostriedkov na účet Vás budem telefonicky/e-mailom kontaktovať.

Rodičovské poradenstvo (koučing pre deti)

Koučing je metóda, ktorá pomáha deťom maximálne využiť ich potenciál. Je to filozofia, zmena myslenia, prístupov a postojov, ktorá ich posilňuje. V procese koučovania si deti uvedomia rozsah svojich schopností, ako aj limitov, aby ich mohli ľahšie prekročiť a zvýšiť tak svoju efektívnosť. Koučing deťom pomáha zefektívniť aj ich edukáciu. Motivuje ich zmenami v pravidlách, aby lepšie spĺňali očakávania a potreby, motivuje ich hľadať najlepšie riešenia a výsledky prostredníctvom pomoci, kooperácie a uznania.

Kouč dokáže identifikovať príležitosti, silné aj slabé stránky detí, pozitívne pôsobiť na ich sebavedomie, rozvoj, dosiahnutie želaných výsledkov, ich vzdelávanie. Pri rozvoji ich potenciálu sa snaží pomôcť s riešením problémov, hľadaním riešení, so zdokonaľovaním ich zručností a schopností, aby získali sebadôveru prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a správanie. Vytvára prostredie, ktoré im uľahčuje nájsť cestu k požadovaným cieľom, dosiahnuť vyššiu úroveň telesnej aj duševnej pohody, vytvára prostredie zodpovednosti, rešpektu a bezpečia. Kouč je pre deti múdrym poradcom, sprievodcom, dôveryhodným vzorom aj priateľom. Koučovanie je najproduktívnejšie vtedy, ak sa realizuje ako cyklus, nie ako jednorazová aktivita.

Úvodná konzultácia 30 min. GRÁTIS.

Cena: 60 €

Poradňu môžete navštíviť osobne, dohodnite si telefonickú konzultáciu alebo ponúkam možnosť aj online konzultácie.
Nebojte sa opýtať, spoločne nájdeme cestu.

Máte otázky?

Napíšte mi čo vás zaujíma, rada vám odpoviem.

    Menu